Dàn lô mb 8 số chuẩn nhất

Mang đến cho bạn những con số chuẩn là nhiệm vụ của đội ngũ chuyên gia, các bạn có thể tin hoặc không tin nhưng chúng tôi cam kết chốt số chuẩn nhất và chắc ăn nhất khẳng định giúp bạn trúng lớn và trúng thường xuyên!

Dàn lô mb 8 số chuẩn nhất: 400.000đ

⇒Số mua mất phí khẳng định thắng lớn
⇒Sau khi nạp đủ tiền số chuẩn sẽ Hiện ra
⇒Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
⇒Nếu nạp thẻ bị lỗi anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

8 Con Lô Siêu Víp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 450,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-05-20
29-05-2031,78,66,56,80,98,62,54Ăn 54,80,78,56,31,66,98,62358
28-05-2045,19,63,71,13,44,39,46Ăn 13,44,19,63,45,71344
27-05-2039,75,48,03,43,23,78,57Ăn 03,43,75,48,39359
26-05-2002,49,97,66,57,45,40,33Ăn 97377
25-05-2053,47,43,10,24,75,31,27Ăn 47,10,31,75,53,43,24356
24-05-2036,32,83,42,98,45,75,74Ăn 32,36,83378
23-05-2039,01,02,71,97,31,43,33Ăn 31,39,02,01,97,71331
22-05-2082,51,98,77,42,81,39,94Ăn 98,82,81,51,39,77,42398
21-05-2038,54,94,77,02,79,26,35Ăn 38,02,77,79,26,94,54364
20-05-2037,39,28,43,65,90,36,31Ăn 65,43,39,37,28338
19-05-2044,37,57,55,90,39,64,79Ăn 90,55,57,64,44,37,39,79384
18-05-2010,84,83,42,63,34,11,15Ăn 63,11,84,34,42,15,83,10385
17-05-2034,35,64,40,72,92,03,04Ăn 64,35,34,40,72379
16-05-2061,44,71,24,46,28,39,69Ăn 46,61,71,28,24,44344
15-05-2050,52,09,56,85,11,05,98Ăn 56393
14-05-2042,28,90,15,65,46,83,72Ăn 46,83,65,72,28,42,15,90356
13-05-2037,42,68,63,72,85,21,65Ăn 63,68,72,37,85,21,42340
12-05-2085,29,33,27,61,90,41,20Ăn 29,61,85,33,27340
11-05-2039,66,64,43,95,31,72,06Ăn 66,64,39,95,43360
10-05-2042,80,05,16,02,66,84,10Ăn 05,80,16,42,02385
09-05-2009,82,34,43,93,29,78,53Ăn 34379
08-05-2028,68,17,10,86,07,56,51Ăn 17,28,07,68,10,86340
07-05-2011,76,52,96,81,85,40,58Ăn 11,85395
06-05-2026,43,74,29,45,25,15,17Ăn 45,26,43,74,29,25,15390
05-05-2093,98,80,08,22,03,23,85Ăn 98,22,93,03,80,08362
04-05-2043,78,52,53,24,83,77,95Ăn 53,83366
03-05-2035,54,06,56,29,79,74,20Ăn 54,74373
02-05-2068,72,47,85,22,75,27,25Trượt387
01-05-2046,38,94,66,51,98,99,01Ăn 66,99,98,46,51,94,38363
30-04-2018,02,94,32,34,92,80,43Ăn 02,34,18,92,94,80,32368
29-04-2070,33,36,55,34,46,20,85Ăn 33,34,55,70,36345
28-04-2097,80,41,16,27,49,46,18Ăn 27,41,80,46,16,97,49396
27-04-2038,50,74,24,92,73,89,81Ăn 89,73351
26-04-2098,59,64,19,37,95,06,05Ăn 98,19,59,06,37,64,95383
25-04-2094,83,98,60,34,93,54,18Ăn 34,98,83,94,60361
24-04-2071,07,50,02,69,81,79,33Ăn 50,02,81,69,07,71,79363
23-04-2031,08,70,46,28,60,43,73Ăn 70,28,31,08,46332
31-03-2008,61,12,17,45,11,83,37Ăn 08,61,12,17,45366
30-03-2041,65,75,85,71,55,01,76Ăn 55,76385
29-03-2080,83,11,88,24,12,32,71Ăn 88,80,11,83,24364
28-03-2079,31,10,03,58,09,96,47Ăn 09,79,31,58,03,10380
27-03-2099,76,62,38,94,37,61,90Ăn 94,62,38,76,99360
26-03-2095,10,06,54,38,17,73,97Ăn 95,38,54,06,10373
25-03-2033,96,57,64,48,00,68,38Ăn 96,33,68,00,57,64,48393
24-03-2012,98,85,65,59,37,58,14Ăn 12,59,85,37,65,98360
23-03-2055,72,68,34,37,47,65,40Trượt391
22-03-2027,00,33,53,76,10,17,62Ăn 33,53,76,00,27,10,17337
21-03-2051,06,48,35,14,05,47,80Ăn 14,35,51,06,48363
20-03-2062,68,75,31,73,06,55,40Ăn 68,55,75,62,06,31,73376
19-03-2063,36,27,12,06,79,78,55Ăn 79,63,27,06,12,36330
18-03-2044,98,01,05,86,18,62,58Ăn 18359
17-03-2011,82,12,74,66,27,43,35Ăn 11,27,35,66,43,12,82,74365
16-03-2077,58,00,44,56,30,61,03Ăn 00,56,44,58,30,77340
15-03-2071,46,18,30,86,70,52,59Ăn 46,86,71,30,18377
14-03-2098,15,35,21,70,24,50,72Ăn 15,70,50,24,72,21,98,35389
13-03-2000,18,23,87,11,05,41,31Ăn 18,41,87,31,05,11,23,00380
12-03-2078,21,61,07,62,94,97,20Ăn 07,21,61,94,62,78390
11-03-2024,34,37,70,69,15,25,53Ăn 24,25,34383
10-03-2090,39,08,91,45,93,74,97Ăn 97,90362
09-03-2073,64,79,28,14,80,46,93Ăn 73,79,64,14,28,80345
08-03-2085,43,55,33,02,35,92,68Ăn 92,43,02,85,35,55,33390
07-03-2015,12,58,36,61,85,96,94Ăn 36,12,15,61,58,85356
06-03-2073,17,04,88,00,03,23,83Ăn 73,00,03,23,04,88,83,17371
05-03-2091,79,26,90,63,56,34,21Ăn 91,79,90,63,26370
04-03-2065,49,08,41,79,77,53,22Ăn 41,77,79,49,53,08,65384
03-03-2040,88,00,66,54,61,13,41Ăn 00,54,40,88,66366
02-03-2098,96,28,56,51,25,76,38Ăn 56,96376
01-03-2009,89,72,30,01,31,56,40Ăn 72,89,09,01,30348
29-02-2060,08,19,42,25,27,64,56Trượt352
28-02-2065,16,39,45,19,59,17,33Ăn 39,59,65343
27-02-2060,22,81,06,62,91,12,43Ăn 22,43,12,91,62,60,81,06389
26-02-2087,19,12,53,83,82,14,22Ăn 19,14,82,12,87,53,83337
25-02-2004,61,11,05,36,76,85,19Ăn 76,11,05,61,04,36376
24-02-2051,09,41,06,35,31,95,84Ăn 09,06,41,51,35,31395
23-02-2057,07,71,40,78,17,79,35Ăn 40,78,07,57,71375
22-02-2095,47,15,78,57,33,68,50Ăn 47,68,15,95,78,57,33391
21-02-2033,19,32,84,74,05,02,04Ăn 84,05,19,74,32,33381
20-02-2055,68,07,06,94,37,47,60Ăn 06,68,07,55,94382
19-02-2076,85,15,59,10,82,50,58Ăn 76,82,10,15,50,59,85337
18-02-2070,87,75,41,92,64,01,79Ăn 79,75,92,01,87,70,64,41383
17-02-2042,04,70,56,17,39,38,58Ăn 17,56,70,04,42381
16-02-2075,54,23,92,49,56,94,47Ăn 49,94,56,23,54,92,75338
15-02-2049,52,08,47,76,32,27,24Ăn 08,27,32,76363
14-02-2055,12,99,90,68,83,13,79Ăn 55,90,12,83,99,68383
13-02-2089,31,76,32,73,88,64,42Ăn 32,73,89,31,76345
12-02-2077,48,19,49,64,97,40,33Ăn 97,77,48,19,49,64348
11-02-2055,63,64,03,05,84,52,24Ăn 52,63,05,55,64,03,84334
10-02-2025,41,60,77,02,36,79,24Ăn 60,77,02,41,25358
09-02-2092,61,43,81,73,51,83,18Ăn 43,81,61,51,92,73390
08-02-2086,08,89,18,79,95,47,03Trượt340
07-02-2073,49,06,72,82,96,07,28Ăn 73,07,96,82,28,06,72,49375
06-02-2064,75,53,48,38,39,08,50Ăn 75,39,08394
05-02-2093,84,85,18,42,59,78,89Ăn 42,84,93,85,59,18374
04-02-2073,10,79,28,07,65,61,59Ăn 10,73,65,61,28,59,07,79390
03-02-2085,50,09,88,11,71,70,45Ăn 50,11,88,09,85358
02-02-2025,86,59,87,60,02,90,29Trượt360
01-02-2030,41,07,17,75,48,71,33Ăn 30,41,75,17,07,48,71362