Đề Đầu Đuôi Cao Cấp Đài Miền Trung

Nếu trên tay đã có số để đánh những vẫn chưa yên tâm tuyệt đối. Cầu Đầu đuôi giúp bạn củng cố thêm Niềm tin cho mình..Nếu bạn đánh lớn đừng tiếc 1 số tiền nhỏ mà bỏ qua cơ hội PHÁT TÀI hôm nay.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

LƯU Ý

⇒ Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
⇒ Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 450,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-05-20
29-05-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Ninh Thuận174
28-05-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
34
27-05-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trượt175
26-05-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trượt167
25-05-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trượt144
24-05-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trượt169
23-05-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
163
22-05-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
116
21-05-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình185
20-05-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa171
19-05-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
156
18-05-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trượt172
17-05-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
155
16-05-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
146
15-05-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Gia Lai234
14-05-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
197
13-05-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
163
12-05-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt284
11-05-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
148
10-05-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
198
09-05-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng116
08-05-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
170
07-05-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
151
06-05-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Khánh Hòa141
05-05-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Quảng Nam234
04-05-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Phú Yên263
03-05-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trượt70
02-05-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
216
01-05-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
46
30-04-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
112
29-04-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trượt143
28-04-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
73
27-04-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trượt28
26-04-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
174
25-04-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
259
31-03-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
169
30-03-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trượt128
29-03-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
151
28-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi
133
27-03-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
101
26-03-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị
179
25-03-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
172
24-03-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
224
23-03-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
93
22-03-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trượt79
21-03-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
91
20-03-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
171
19-03-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
69
18-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trượt81
17-03-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
109
16-03-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Phú Yên128
15-03-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
37
14-03-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi145
13-03-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trượt169
12-03-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
192
11-03-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
83
10-03-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trượt108
09-03-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
198
08-03-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa74
07-03-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
172
06-03-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trượt137
05-03-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
173
04-03-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
164
03-03-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
92
02-03-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trượt187
01-03-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
76
29-02-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
196
28-02-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
207
27-02-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trượt126
26-02-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
178
25-02-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc140
24-02-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
104
23-02-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt121
22-02-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 4 Đắc Nông
150
21-02-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
40
20-02-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
113
19-02-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trượt87
18-02-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
149
17-02-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 TT Huế137
16-02-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
150
15-02-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt90
14-02-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
101
13-02-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
117
12-02-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
120
11-02-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
125
10-02-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trượt107
09-02-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
138