Đề Đầu Đuôi Cao Cấp Đài Miền Trung

Nếu trên tay đã có số để đánh những vẫn chưa yên tâm tuyệt đối. Cầu Đầu đuôi giúp bạn củng cố thêm Niềm tin cho mình..Nếu bạn đánh lớn đừng tiếc 1 số tiền nhỏ mà bỏ qua cơ hội PHÁT TÀI hôm nay.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

LƯU Ý

⇒ Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
⇒ Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 450,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-06-21
17-06-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
161
16-06-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa120
15-06-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trượt166
14-06-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 TT Huế132
13-06-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
168
12-06-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
139
11-06-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trượt92
10-06-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
167
09-06-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa144
08-06-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Quảng Nam267
07-06-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trượt279
06-06-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Kon Tum72
05-06-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trượt123
04-06-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Gia Lai150
03-06-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt170
02-06-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng94
01-06-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trượt291
31-05-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trượt57
30-05-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
160
29-05-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Đắc Nông125
28-05-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận163
27-05-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị
203
26-05-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
281
25-05-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam129
24-05-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trượt177
23-05-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trượt119
22-05-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trượt115
21-05-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
129
20-05-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trượt168
19-05-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trượt136
18-05-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
148
17-05-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TT Huế245
16-05-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trượt105
15-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
92
14-05-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
232
13-05-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trượt106
12-05-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trượt226
11-05-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt67
10-05-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
122
09-05-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trượt169
08-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
91
07-05-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
114
06-05-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
194
05-05-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trượt113
04-05-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
59
03-05-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Phú Yên180
02-05-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt144
01-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng207
30-04-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trượt208
29-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt127
28-04-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
111
27-04-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc232
26-04-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
203
25-04-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Kon Tum176
22-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
169
21-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
180
20-04-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
53
19-04-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trượt32
18-04-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
187
17-04-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
183
16-04-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
77
15-04-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị137
14-04-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa139
13-04-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
108
12-04-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
270
11-04-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trượt52
10-04-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
152
09-04-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
209
08-04-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trượt138
07-04-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
127
06-04-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc225
05-04-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trượt211
04-04-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
36
03-04-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
46
02-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
216