Đề Đầu Đuôi Cao Cấp Đài Miền Trung

Nếu trên tay đã có số để đánh những vẫn chưa yên tâm tuyệt đối. Cầu Đầu đuôi giúp bạn củng cố thêm Niềm tin cho mình..Nếu bạn đánh lớn đừng tiếc 1 số tiền nhỏ mà bỏ qua cơ hội PHÁT TÀI hôm nay.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

LƯU Ý

⇒ Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
⇒ Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 450,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-10-20
24-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
131
23-10-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận274
22-10-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trượt175
21-10-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt218
20-10-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Quảng Nam177
19-10-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trượt154
18-10-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
89
17-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi
185
16-10-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
265
15-10-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình242
14-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
223
13-10-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam65
12-10-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt66
11-10-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
187
10-10-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
50
09-10-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai86
08-10-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
95
07-10-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trượt225
06-10-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam89
05-10-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt144
04-10-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Kon Tum184
03-10-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
165
02-10-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
113
01-10-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
175
30-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
115
29-09-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
150
28-09-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
166
27-09-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
166
26-09-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
75
25-09-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận105
24-09-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị221
23-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
16
22-09-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc276
21-09-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trượt151
20-09-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
155
19-09-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
221
18-09-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trượt90
17-09-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trượt165
16-09-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
160
15-09-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt96
14-09-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trượt70
13-09-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
211
12-09-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trượt62
11-09-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trượt41
10-09-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
135
09-09-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Khánh Hòa122
08-09-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trượt212
07-09-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
214
06-09-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Khánh Hòa173
05-09-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
144
04-09-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt144
03-09-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Quảng Trị151
02-09-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng203
01-09-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trượt103
31-08-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt79
30-08-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
66
29-08-20Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Đà Nẵng212
28-08-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trượt117
27-08-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
150
26-08-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa74
25-08-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
239
24-08-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trượt60
23-08-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trượt52
22-08-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
114
21-08-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trượt78
20-08-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Bình Định149
19-08-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trượt235
18-08-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trượt100
17-08-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
148
16-08-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
173
15-08-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
36
14-08-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trượt100
13-08-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
194
12-08-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa126
11-08-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
191
10-08-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trượt188
09-08-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
175
08-08-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
58
07-08-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
162
06-08-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
218
05-08-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa243
04-08-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
224
03-08-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trượt170
02-08-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
139
01-08-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
232
31-07-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
59