Đề Đầu Đuôi Cao Cấp Đài Miền Trung

Nếu trên tay đã có số để đánh những vẫn chưa yên tâm tuyệt đối. Cầu Đầu đuôi giúp bạn củng cố thêm Niềm tin cho mình..Nếu bạn đánh lớn đừng tiếc 1 số tiền nhỏ mà bỏ qua cơ hội PHÁT TÀI hôm nay.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

LƯU Ý

⇒ Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
⇒ Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 450,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
15-08-20
14-08-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trượt100
13-08-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
194
12-08-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa126
11-08-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
191
10-08-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trượt188
09-08-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
175
08-08-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
58
07-08-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
162
06-08-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
218
05-08-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa243
04-08-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
224
03-08-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trượt170
02-08-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
139
01-08-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
232
31-07-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
59
30-07-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
172
29-07-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
236
28-07-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
134
27-07-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 TT Huế177
26-07-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
183
25-07-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
177
24-07-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Gia Lai123
23-07-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
235
22-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
156
21-07-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc256
20-07-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
166
19-07-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum212
18-07-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trượt136
17-07-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
146
16-07-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
237
15-07-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trượt156
14-07-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
140
13-07-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế103
12-07-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa234
11-07-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi95
10-07-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
236
09-07-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt82
08-07-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng136
07-07-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
167
06-07-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Phú Yên256
05-07-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
136
04-07-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
240
03-07-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận151
02-07-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Quảng Trị94
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
176
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Quảng Nam68
29-06-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trượt192
28-06-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa151
27-06-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
123
26-06-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trượt203
25-06-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Quảng Bình240
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
122
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt135
22-06-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Phú Yên52
21-06-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt111
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trượt151
19-06-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
153
18-06-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Trị
134
17-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trượt24
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
79
15-06-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trượt79
14-06-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum16
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi
205
12-06-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
132
11-06-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Bình Định87
10-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
208
09-06-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc177
08-06-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trượt169
07-06-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
166
06-06-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi
112
05-06-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt186
04-06-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị
132
03-06-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
139
02-06-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trượt112
01-06-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
96
31-05-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
59
30-05-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông113
29-05-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Ninh Thuận174
28-05-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
34
27-05-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trượt175
26-05-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trượt167
25-05-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trượt144
24-05-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trượt169
23-05-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
163
22-05-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
116
21-05-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình185
20-05-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa171