đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Bạn đang khát chiến thắng nhưng lại không biết chốt số chuẩn, đến với chúng tôi mọi khó khăn về tài chính đều được giải quyết tận gốc, đừng ngại mua số để trúng to bạn nhé!

đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 300.000đ

⇒Số mua mất phí khẳng định thắng lớn
⇒Sau khi nạp đủ tiền số chuẩn sẽ Hiện ra
⇒Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
⇒Nếu nạp thẻ bị lỗi anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-05-20
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5196
28-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 351
27-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề79
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5269
25-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1162
24-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt275
23-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt277
22-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt155
21-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt190
20-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 554
19-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0270
18-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 574
17-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề257
16-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 481
15-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5256
14-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 385
13-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 990
12-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 088
11-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề280
10-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6171
09-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt159
08-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 473
07-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 280
06-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 671
05-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7191
04-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6284
03-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 774
02-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2275
01-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6154
30-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề66
29-04-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề193
28-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề166
27-04-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt276
26-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề186
25-04-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 574
24-04-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt173
23-04-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 353
31-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1154
30-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt93
29-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 452
28-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5263
27-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề153
26-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3183
25-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9267
24-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt272
23-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt99
22-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề50
21-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt150
20-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6295
19-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7292
18-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt167
17-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6257
16-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2160
15-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt195
14-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1260
13-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt282
12-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt264
11-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2173
10-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt262
09-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7190
08-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6192
07-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6297
06-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 451
05-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt170
04-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt152
03-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 361
02-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt273
01-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt99
29-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt173
28-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt168
27-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2282
26-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt256
25-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt257
24-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt67
23-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt274
22-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt183
21-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt190
20-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt265
19-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9293
18-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1170
17-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1297
16-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 664
15-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt188
14-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt182
13-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề296
12-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 473
11-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6199
10-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5160
09-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4273
08-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề259
07-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề184
06-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt150
05-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề92
04-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0263
03-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0199
02-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt94
01-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt255