Song Thủ Lô Cao Cấp Đài Miền Trung

Chúng tôi đã ứng dụng các con Roboot vào lĩnh vực soi cầu..Chỉ có có tin tưởng nhau mới làm nên những điều kỳ diệu. Cơ hội trúng lớn chỉ dành cho những ai biết đầu tư đúng chỗ!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

LƯU Ý

⇒ Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
⇒ Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-05-20
29-05-20Ninh Thuận: 09,34,
Gia Lai: 31,22
Ăn lô 22,31 Gia Lai328
28-05-20Bình Định: 53,97,
Quảng Trị: 96,22,
Quảng Bình: 60,24
Ăn lô 22,96 Quảng Trị,
Ăn lô 60 Quảng Bình
319
27-05-20Đà Nẵng: 99,57,
Khánh Hòa: 41,86
Trượt253
26-05-20Đắc Lắc: 81,32,
Quảng Nam: 52,07
Trượt210
25-05-20TT Huế: 18,31,
Phú Yên: 02,67
Ăn lô 18 TT Huế186
24-05-20Kon Tum: 53,59,
Khánh Hòa: 10,83
Trượt256
23-05-20Đà Nẵng: 55,82,
Quảng Ngãi: 47,11,
Đắc Nông: 15,09
Ăn lô 15 Đắc Nông243
22-05-20Gia Lai: 04,64,
Ninh Thuận: 78,89
Ăn lô 04,64 Gia Lai,
Ăn lô 89,78 Ninh Thuận
224
21-05-20Bình Định: 71,75,
Quảng Trị: 30,38,
Quảng Bình: 51,87
Ăn lô 71 Bình Định,
Ăn lô 30 Quảng Trị
195
20-05-20Đà Nẵng: 90,99,
Khánh Hòa: 32,45
Ăn lô 90 Đà Nẵng,
Ăn lô 45,32 Khánh Hòa
189
19-05-20Đắc Lắc: 40,31,
Quảng Nam: 03,80
Trượt217
18-05-20TT Huế: 41,07,
Phú Yên: 99,92
Trượt265
17-05-20Kon Tum: 99,16,
Khánh Hòa: 30,99
Ăn lô 30 Khánh Hòa268
16-05-20Đà Nẵng: 96,77,
Quảng Ngãi: 26,68,
Đắc Nông: 49,06
Ăn lô 77 Đà Nẵng215
15-05-20Gia Lai: 22,30,
Ninh Thuận: 28,30
Trượt249
14-05-20Bình Định: 45,21,
Quảng Trị: 30,09,
Quảng Bình: 44,47
Ăn lô 09 Quảng Trị,
Ăn lô 44 Quảng Bình
321
13-05-20Đà Nẵng: 16,88,
Khánh Hòa: 35,56
Ăn lô 16,88 Đà Nẵng,
Ăn lô 35 Khánh Hòa
224
12-05-20Đắc Lắc: 32,49,
Quảng Nam: 40,79
Trượt342
11-05-20TT Huế: 50,71,
Phú Yên: 59,52
Ăn lô 71,50 TT Huế,
Ăn lô 59,52 Phú Yên
186
10-05-20Kon Tum: 49,16,
Khánh Hòa: 06,78
Ăn lô 16 Kon Tum235
09-05-20Đà Nẵng: 71,17,
Quảng Ngãi: 56,63,
Đắc Nông: 22,39
Ăn lô 56 Quảng Ngãi,
Ăn lô 22 Đắc Nông
297
08-05-20Gia Lai: 81,84,
Ninh Thuận: 34,58
Ăn lô 81 Gia Lai,
Ăn lô 34 Ninh Thuận
173
07-05-20Bình Định: 04,60,
Quảng Trị: 64,19,
Quảng Bình: 24,43
Ăn lô 60,04 Bình Định,
Ăn lô 64,19 Quảng Trị,
Ăn lô 43,24 Quảng Bình
258
06-05-20Đà Nẵng: 65,32,
Khánh Hòa: 63,28
Ăn lô 32 Đà Nẵng,
Ăn lô 63 Khánh Hòa
239
05-05-20Đắc Lắc: 35,41,
Quảng Nam: 32,49
Ăn lô 35 Đắc Lắc,
Ăn lô 32,49 Quảng Nam
270
04-05-20TT Huế: 98,63,
Phú Yên: 45,66
Ăn lô 45 Phú Yên259
03-05-20Kon Tum: 36,99,
Khánh Hòa: 74,32
Ăn lô 99 Kon Tum,
Ăn lô 74 Khánh Hòa
216
02-05-20Đà Nẵng: 66,32,
Quảng Ngãi: 41,17,
Đắc Nông: 27,20
Ăn lô 66,32 Đà Nẵng,
Ăn lô 41 Quảng Ngãi,
Ăn lô 27 Đắc Nông
237
01-05-20Gia Lai: 08,63,
Ninh Thuận: 92,13
Ăn lô 63,08 Gia Lai,
Ăn lô 13 Ninh Thuận
222
30-04-20Bình Định: 85,67,
Quảng Trị: 40,57,
Quảng Bình: 30,39
Ăn lô 40 Quảng Trị,
Ăn lô 39,30 Quảng Bình
219
29-04-20Đà Nẵng: 88,00,
Khánh Hòa: 03,09
Trượt249
28-04-20Đắc Lắc: 67,04,
Quảng Nam: 47,97
Ăn lô 67 Đắc Lắc,
Ăn lô 97,47 Quảng Nam
315
27-04-20TT Huế: 93,86,
Phú Yên: 31,92
Ăn lô 93 TT Huế257
26-04-20Kon Tum: 41,63,
Khánh Hòa: 07,51
Ăn lô 41 Kon Tum179
25-04-20Đà Nẵng: 28,76,
Quảng Ngãi: 93,03,
Đắc Nông: 31,84
Ăn lô 28 Đà Nẵng,
Ăn lô 93 Quảng Ngãi,
Ăn lô 84,31 Đắc Nông
206
31-03-20Đắc Lắc: 57,96,
Quảng Nam: 27,00
Ăn lô 57,96 Đắc Lắc,
Ăn lô 27 Quảng Nam
317
30-03-20TT Huế: 04,88,
Phú Yên: 64,56
Trượt340
29-03-20Kon Tum: 68,83,
Khánh Hòa: 31,69
Ăn lô 31 Khánh Hòa260
28-03-20Đà Nẵng: 06,40,
Quảng Ngãi: 50,46,
Đắc Nông: 11,75
Ăn lô 11 Đắc Nông154
27-03-20Gia Lai: 54,85,
Ninh Thuận: 87,42
Ăn lô 54,85 Gia Lai,
Ăn lô 87 Ninh Thuận
279
26-03-20Bình Định: 60,47,
Quảng Trị: 78,95,
Quảng Bình: 14,34
Ăn lô 60,47 Bình Định,
Ăn lô 95 Quảng Trị,
Ăn lô 14,34 Quảng Bình
202
25-03-20Đà Nẵng: 71,24,
Khánh Hòa: 57,40
Ăn lô 24 Đà Nẵng,
Ăn lô 57 Khánh Hòa
240
24-03-20Đắc Lắc: 51,77,
Quảng Nam: 25,67
Ăn lô 51 Đắc Lắc,
Ăn lô 25 Quảng Nam
293
23-03-20TT Huế: 97,08,
Phú Yên: 28,10
Ăn lô 08,97 TT Huế,
Ăn lô 10 Phú Yên
206
22-03-20Kon Tum: 36,40,
Khánh Hòa: 79,56
Ăn lô 56 Khánh Hòa267
21-03-20Đà Nẵng: 54,66,
Quảng Ngãi: 02,34,
Đắc Nông: 86,39
Ăn lô 54 Đà Nẵng,
Ăn lô 86 Đắc Nông
206
20-03-20Gia Lai: 55,95,
Ninh Thuận: 58,26
Ăn lô 55 Gia Lai,
Ăn lô 58 Ninh Thuận
243
19-03-20Bình Định: 77,30,
Quảng Trị: 80,38,
Quảng Bình: 18,45
Ăn lô 77 Bình Định,
Ăn lô 18 Quảng Bình
211
18-03-20Đà Nẵng: 77,51,
Khánh Hòa: 98,48
Ăn lô 77,51 Đà Nẵng213
17-03-20Đắc Lắc: 50,18,
Quảng Nam: 28,79
Ăn lô 18 Đắc Lắc,
Ăn lô 28 Quảng Nam
348
16-03-20TT Huế: 46,41,
Phú Yên: 60,71
Ăn lô 41 TT Huế,
Ăn lô 71,60 Phú Yên
204
15-03-20Kon Tum: 03,81,
Khánh Hòa: 59,18
Ăn lô 18,59 Khánh Hòa316
14-03-20Đà Nẵng: 62,48,
Quảng Ngãi: 78,96,
Đắc Nông: 92,40
Ăn lô 40 Đắc Nông171
13-03-20Gia Lai: 02,67,
Ninh Thuận: 14,48
Ăn lô 02 Gia Lai,
Ăn lô 14 Ninh Thuận
249
12-03-20Bình Định: 88,80,
Quảng Trị: 90,88,
Quảng Bình: 34,77
Ăn lô 88 Bình Định,
Ăn lô 90 Quảng Trị,
Ăn lô 34,77 Quảng Bình
176
11-03-20Đà Nẵng: 19,91,
Khánh Hòa: 01,85
Ăn lô 19 Đà Nẵng,
Ăn lô 85 Khánh Hòa
304
10-03-20Đắc Lắc: 70,90,
Quảng Nam: 74,15
Ăn lô 74 Quảng Nam206
09-03-20TT Huế: 59,85,
Phú Yên: 17,39
Ăn lô 59,85 TT Huế,
Ăn lô 17 Phú Yên
281
08-03-20Kon Tum: 05,94,
Khánh Hòa: 80,72
Ăn lô 94,05 Kon Tum,
Ăn lô 80,72 Khánh Hòa
360
07-03-20Đà Nẵng: 61,02,
Quảng Ngãi: 33,72,
Đắc Nông: 84,14
Ăn lô 02 Đà Nẵng,
Ăn lô 33 Quảng Ngãi,
Ăn lô 84,14 Đắc Nông
257
06-03-20Gia Lai: 68,43,
Ninh Thuận: 00,81
Trượt225
05-03-20Bình Định: 06,63,
Quảng Trị: 68,08,
Quảng Bình: 36,94
Ăn lô 06,63 Bình Định,
Ăn lô 68 Quảng Trị,
Ăn lô 94 Quảng Bình
210
04-03-20Đà Nẵng: 75,88,
Khánh Hòa: 53,97
Ăn lô 75 Đà Nẵng348
03-03-20Đắc Lắc: 07,16,
Quảng Nam: 88,26
Ăn lô 26 Quảng Nam277
02-03-20TT Huế: 18,07,
Phú Yên: 65,80
Trượt188
01-03-20Kon Tum: 48,23,
Khánh Hòa: 03,50
Ăn lô 48 Kon Tum,
Ăn lô 03 Khánh Hòa
238
29-02-20Đà Nẵng: 66,28,
Quảng Ngãi: 79,64,
Đắc Nông: 94,72
Ăn lô 66 Đà Nẵng,
Ăn lô 64 Quảng Ngãi,
Ăn lô 72,94 Đắc Nông
297
28-02-20Gia Lai: 86,02,
Ninh Thuận: 09,53
Ăn lô 86 Gia Lai,
Ăn lô 09 Ninh Thuận
240
27-02-20Bình Định: 45,68,
Quảng Trị: 95,99,
Quảng Bình: 56,32
Ăn lô 45 Bình Định216
26-02-20Đà Nẵng: 80,70,
Khánh Hòa: 62,99
Ăn lô 70 Đà Nẵng309
25-02-20Đắc Lắc: 81,27,
Quảng Nam: 67,10
Ăn lô 81 Đắc Lắc,
Ăn lô 67,10 Quảng Nam
269
24-02-20TT Huế: 91,79,
Phú Yên: 94,19
Ăn lô 91 TT Huế233
23-02-20Kon Tum: 86,00,
Khánh Hòa: 78,96
Trượt229
22-02-20Đà Nẵng: 36,54,
Quảng Ngãi: 74,09,
Đắc Nông: 96,69
Ăn lô 96 Đắc Nông302
21-02-20Gia Lai: 69,96,
Ninh Thuận: 53,55
Ăn lô 96,69 Gia Lai,
Ăn lô 53,55 Ninh Thuận
243
20-02-20Bình Định: 40,55,
Quảng Trị: 92,22,
Quảng Bình: 38,13
Ăn lô 40 Bình Định,
Ăn lô 92 Quảng Trị,
Ăn lô 13 Quảng Bình
297
19-02-20Đà Nẵng: 16,43,
Khánh Hòa: 02,70
Ăn lô 16 Đà Nẵng221
18-02-20Đắc Lắc: 52,13,
Quảng Nam: 00,77
Ăn lô 52,13 Đắc Lắc193
17-02-20TT Huế: 50,74,
Phú Yên: 82,81
Ăn lô 50,74 TT Huế,
Ăn lô 81,82 Phú Yên
198
16-02-20Kon Tum: 65,08,
Khánh Hòa: 23,06
Ăn lô 65,08 Kon Tum,
Ăn lô 06 Khánh Hòa
139
15-02-20Đà Nẵng: 47,69,
Quảng Ngãi: 09,33,
Đắc Nông: 37,43
Ăn lô 33 Quảng Ngãi,
Ăn lô 43 Đắc Nông
203
14-02-20Gia Lai: 15,72,
Ninh Thuận: 50,22
Ăn lô 15 Gia Lai,
Ăn lô 22,50 Ninh Thuận
222
13-02-20Bình Định: 34,92,
Quảng Trị: 79,72,
Quảng Bình: 02,64
Ăn lô 92,34 Bình Định,
Ăn lô 79 Quảng Trị,
Ăn lô 02 Quảng Bình
291
12-02-20Đà Nẵng: 94,55,
Khánh Hòa: 64,81
Ăn lô 64,81 Khánh Hòa250
11-02-20Đắc Lắc: 67,79,
Quảng Nam: 86,70
Ăn lô 70,86 Quảng Nam224
10-02-20TT Huế: 56,93,
Phú Yên: 79,36
Trượt217
09-02-20Kon Tum: 34,74,
Khánh Hòa: 19,18
Ăn lô 19 Khánh Hòa233