Song Thủ Lô Cao Cấp Đài Miền Trung

Chúng tôi đã ứng dụng các con Roboot vào lĩnh vực soi cầu..Chỉ có có tin tưởng nhau mới làm nên những điều kỳ diệu. Cơ hội trúng lớn chỉ dành cho những ai biết đầu tư đúng chỗ!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

LƯU Ý

⇒ Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
⇒ Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-10-20
24-10-20Đà Nẵng: 62,73,
Quảng Ngãi: 71,80,
Đắc Nông: 73,55
Ăn lô 62 Đà Nẵng242
23-10-20Gia Lai: 88,50,
Ninh Thuận: 18,81
Ăn lô 50,88 Gia Lai,
Ăn lô 18 Ninh Thuận
235
22-10-20Bình Định: 70,05,
Quảng Trị: 94,79,
Quảng Bình: 57,83
Ăn lô 94 Quảng Trị223
21-10-20Đà Nẵng: 59,08,
Khánh Hòa: 02,21
Ăn lô 59,08 Đà Nẵng,
Ăn lô 02 Khánh Hòa
257
20-10-20Đắc Lắc: 72,97,
Quảng Nam: 87,51
Ăn lô 72 Đắc Lắc,
Ăn lô 51,87 Quảng Nam
238
19-10-20TT Huế: 41,40,
Phú Yên: 66,39
Ăn lô 66,39 Phú Yên224
18-10-20Kon Tum: 73,75,
Khánh Hòa: 98,85
Ăn lô 73,75 Kon Tum,
Ăn lô 98,85 Khánh Hòa
172
17-10-20Đà Nẵng: 11,89,
Quảng Ngãi: 33,17,
Đắc Nông: 15,44
Ăn lô 89 Đà Nẵng,
Ăn lô 33 Quảng Ngãi,
Ăn lô 15 Đắc Nông
299
16-10-20Gia Lai: 67,58,
Ninh Thuận: 95,49
Ăn lô 58,67 Gia Lai,
Ăn lô 49 Ninh Thuận
140
15-10-20Bình Định: 34,80,
Quảng Trị: 13,00,
Quảng Bình: 22,13
Ăn lô 13 Quảng Trị264
14-10-20Đà Nẵng: 98,96,
Khánh Hòa: 23,01
Ăn lô 98 Đà Nẵng342
13-10-20Đắc Lắc: 29,45,
Quảng Nam: 68,21
Ăn lô 29,45 Đắc Lắc,
Ăn lô 68 Quảng Nam
333
12-10-20TT Huế: 92,61,
Phú Yên: 11,25
Ăn lô 61 TT Huế,
Ăn lô 25 Phú Yên
330
11-10-20Kon Tum: 18,09,
Khánh Hòa: 33,87
Ăn lô 18 Kon Tum,
Ăn lô 33 Khánh Hòa
187
10-10-20Đà Nẵng: 25,93,
Quảng Ngãi: 85,38,
Đắc Nông: 90,50
Ăn lô 85 Quảng Ngãi,
Ăn lô 90 Đắc Nông
303
09-10-20Gia Lai: 73,59,
Ninh Thuận: 44,14
Ăn lô 73,59 Gia Lai314
08-10-20Bình Định: 51,59,
Quảng Trị: 12,47,
Quảng Bình: 38,73
Ăn lô 12 Quảng Trị236
07-10-20Đà Nẵng: 35,18,
Khánh Hòa: 99,15
Trượt240
06-10-20Đắc Lắc: 98,92,
Quảng Nam: 37,08
Ăn lô 92 Đắc Lắc,
Ăn lô 37 Quảng Nam
337
05-10-20TT Huế: 11,81,
Phú Yên: 45,47
Ăn lô 11,81 TT Huế315
04-10-20Kon Tum: 54,50,
Khánh Hòa: 28,25
Ăn lô 54 Kon Tum350
03-10-20Đà Nẵng: 81,78,
Quảng Ngãi: 74,23,
Đắc Nông: 78,23
Ăn lô 81 Đà Nẵng,
Ăn lô 74,23 Quảng Ngãi
152
02-10-20Gia Lai: 34,24,
Ninh Thuận: 73,83
Ăn lô 34 Gia Lai207
01-10-20Bình Định: 34,39,
Quảng Trị: 41,70,
Quảng Bình: 91,35
Ăn lô 34 Bình Định,
Ăn lô 35,91 Quảng Bình
202
30-09-20Đà Nẵng: 28,98,
Khánh Hòa: 47,03
Ăn lô 28,98 Đà Nẵng,
Ăn lô 47 Khánh Hòa
185
29-09-20Đắc Lắc: 70,18,
Quảng Nam: 37,90
Ăn lô 70 Đắc Lắc,
Ăn lô 90 Quảng Nam
257
28-09-20TT Huế: 80,71,
Phú Yên: 90,09
Ăn lô 80,71 TT Huế,
Ăn lô 09 Phú Yên
279
27-09-20Kon Tum: 40,69,
Khánh Hòa: 36,48
Ăn lô 40 Kon Tum,
Ăn lô 48 Khánh Hòa
172
26-09-20Đà Nẵng: 34,04,
Quảng Ngãi: 03,55,
Đắc Nông: 37,54
Ăn lô 03,55 Quảng Ngãi,
Ăn lô 54,37 Đắc Nông
254
25-09-20Gia Lai: 49,30,
Ninh Thuận: 15,09
Trượt229
24-09-20Bình Định: 31,81,
Quảng Trị: 20,48,
Quảng Bình: 85,00
Trượt224
23-09-20Đà Nẵng: 68,80,
Khánh Hòa: 47,30
Ăn lô 80 Đà Nẵng,
Ăn lô 47 Khánh Hòa
263
22-09-20Đắc Lắc: 33,28,
Quảng Nam: 19,11
Ăn lô 19 Quảng Nam215
21-09-20TT Huế: 26,30,
Phú Yên: 31,67
Ăn lô 31 Phú Yên293
20-09-20Kon Tum: 76,90,
Khánh Hòa: 89,10
Ăn lô 89,10 Khánh Hòa288
19-09-20Đà Nẵng: 52,48,
Quảng Ngãi: 04,60,
Đắc Nông: 16,12
Ăn lô 52 Đà Nẵng,
Ăn lô 60 Quảng Ngãi,
Ăn lô 16 Đắc Nông
212
18-09-20Gia Lai: 34,43,
Ninh Thuận: 71,18
Ăn lô 43 Gia Lai282
17-09-20Bình Định: 82,90,
Quảng Trị: 35,86,
Quảng Bình: 47,82
Ăn lô 82 Bình Định147
16-09-20Đà Nẵng: 62,59,
Khánh Hòa: 56,24
Ăn lô 56,24 Khánh Hòa137
15-09-20Đắc Lắc: 11,44,
Quảng Nam: 85,71
Ăn lô 11 Đắc Lắc,
Ăn lô 85 Quảng Nam
339
14-09-20TT Huế: 65,32,
Phú Yên: 08,16
Ăn lô 32 TT Huế,
Ăn lô 16 Phú Yên
166
13-09-20Kon Tum: 66,99,
Khánh Hòa: 37,28
Ăn lô 99,66 Kon Tum,
Ăn lô 28,37 Khánh Hòa
292
12-09-20Đà Nẵng: 80,39,
Quảng Ngãi: 18,40,
Đắc Nông: 43,40
Trượt198
11-09-20Gia Lai: 41,38,
Ninh Thuận: 16,10
Trượt173
10-09-20Bình Định: 48,69,
Quảng Trị: 10,91,
Quảng Bình: 35,36
Ăn lô 48,69 Bình Định,
Ăn lô 91,10 Quảng Trị,
Ăn lô 36 Quảng Bình
280
09-09-20Đà Nẵng: 87,62,
Khánh Hòa: 71,81
Ăn lô 87 Đà Nẵng,
Ăn lô 71 Khánh Hòa
265
08-09-20Đắc Lắc: 15,27,
Quảng Nam: 36,17
Trượt330
07-09-20TT Huế: 86,20,
Phú Yên: 07,79
Ăn lô 86,20 TT Huế258
06-09-20Kon Tum: 27,15,
Khánh Hòa: 45,92
Ăn lô 27,15 Kon Tum,
Ăn lô 45,92 Khánh Hòa
209
05-09-20Đà Nẵng: 39,71,
Quảng Ngãi: 58,06,
Đắc Nông: 45,21
Ăn lô 39 Đà Nẵng,
Ăn lô 58,06 Quảng Ngãi,
Ăn lô 45,21 Đắc Nông
273
04-09-20Gia Lai: 68,05,
Ninh Thuận: 52,73
Trượt288
03-09-20Bình Định: 61,97,
Quảng Trị: 48,39,
Quảng Bình: 45,59
Trượt322
02-09-20Đà Nẵng: 81,00,
Khánh Hòa: 70,25
Ăn lô 00 Đà Nẵng,
Ăn lô 70 Khánh Hòa
246
01-09-20Đắc Lắc: 79,21,
Quảng Nam: 29,02
Ăn lô 21 Đắc Lắc304
31-08-20TT Huế: 96,04,
Phú Yên: 89,21
Ăn lô 89 Phú Yên277
30-08-20Kon Tum: 39,40,
Khánh Hòa: 71,58
Ăn lô 71 Khánh Hòa273
29-08-20Đà Nẵng: 11,85,
Quảng Ngãi: 57,26,
Đắc Nông: 98,17
Trượt198
28-08-20Gia Lai: 44,75,
Ninh Thuận: 01,71
Ăn lô 01,71 Ninh Thuận195
27-08-20Bình Định: 64,92,
Quảng Trị: 65,66,
Quảng Bình: 26,75
Ăn lô 92,64 Bình Định,
Ăn lô 66,65 Quảng Trị,
Ăn lô 26 Quảng Bình
219
26-08-20Đà Nẵng: 27,43,
Khánh Hòa: 59,75
Trượt207
25-08-20Đắc Lắc: 66,49,
Quảng Nam: 11,64
Ăn lô 66 Đắc Lắc,
Ăn lô 64 Quảng Nam
202
24-08-20TT Huế: 35,57,
Phú Yên: 58,34
Ăn lô 57 TT Huế,
Ăn lô 58 Phú Yên
154
23-08-20Kon Tum: 72,19,
Khánh Hòa: 78,26
Ăn lô 72 Kon Tum210
22-08-20Đà Nẵng: 74,20,
Quảng Ngãi: 76,33,
Đắc Nông: 06,27
Ăn lô 74 Đà Nẵng,
Ăn lô 27,06 Đắc Nông
315
21-08-20Gia Lai: 44,42,
Ninh Thuận: 53,51
Ăn lô 42,44 Gia Lai,
Ăn lô 53 Ninh Thuận
215
20-08-20Bình Định: 46,14,
Quảng Trị: 70,56,
Quảng Bình: 05,28
Ăn lô 70,56 Quảng Trị,
Ăn lô 05,28 Quảng Bình
233
19-08-20Đà Nẵng: 77,89,
Khánh Hòa: 86,36
Ăn lô 89,77 Đà Nẵng318
18-08-20Đắc Lắc: 46,38,
Quảng Nam: 21,20
Ăn lô 38 Đắc Lắc235
17-08-20TT Huế: 37,84,
Phú Yên: 21,68
Ăn lô 37 TT Huế306
16-08-20Kon Tum: 70,67,
Khánh Hòa: 78,08
Ăn lô 70 Kon Tum,
Ăn lô 78 Khánh Hòa
172
15-08-20Đà Nẵng: 91,70,
Quảng Ngãi: 86,06,
Đắc Nông: 36,27
Ăn lô 91 Đà Nẵng,
Ăn lô 36,27 Đắc Nông
212
14-08-20Gia Lai: 76,86,
Ninh Thuận: 12,18
Ăn lô 18,12 Ninh Thuận256
13-08-20Bình Định: 91,83,
Quảng Trị: 03,05,
Quảng Bình: 08,22
Ăn lô 83 Bình Định287
12-08-20Đà Nẵng: 21,32,
Khánh Hòa: 95,00
Ăn lô 21 Đà Nẵng,
Ăn lô 95 Khánh Hòa
182
11-08-20Đắc Lắc: 77,83,
Quảng Nam: 72,82
Ăn lô 83 Đắc Lắc,
Ăn lô 72 Quảng Nam
183
10-08-20TT Huế: 88,54,
Phú Yên: 34,71
Ăn lô 54 TT Huế244
09-08-20Kon Tum: 99,39,
Khánh Hòa: 33,14
Ăn lô 39 Kon Tum,
Ăn lô 33,14 Khánh Hòa
312
08-08-20Đà Nẵng: 70,47,
Quảng Ngãi: 18,64,
Đắc Nông: 98,82
Trượt274
07-08-20Gia Lai: 36,93,
Ninh Thuận: 48,03
Ăn lô 93,36 Gia Lai270
06-08-20Bình Định: 63,65,
Quảng Trị: 38,49,
Quảng Bình: 40,26
Ăn lô 63 Bình Định,
Ăn lô 49,38 Quảng Trị
276
05-08-20Đà Nẵng: 22,03,
Khánh Hòa: 99,42
Ăn lô 99 Khánh Hòa281
04-08-20Đắc Lắc: 04,40,
Quảng Nam: 77,90
Ăn lô 04,40 Đắc Lắc,
Ăn lô 77 Quảng Nam
231
03-08-20TT Huế: 01,84,
Phú Yên: 91,05
Ăn lô 01,84 TT Huế134
02-08-20Kon Tum: 07,06,
Khánh Hòa: 58,04
Ăn lô 07 Kon Tum,
Ăn lô 04 Khánh Hòa
205
01-08-20Đà Nẵng: 55,47,
Quảng Ngãi: 96,58,
Đắc Nông: 96,85
Ăn lô 55 Đà Nẵng,
Ăn lô 85 Đắc Nông
265
31-07-20Gia Lai: 62,03,
Ninh Thuận: 67,28
Ăn lô 62 Gia Lai,
Ăn lô 28 Ninh Thuận
332