Song Thủ Lô Cao Cấp Đài Miền Trung

Chúng tôi đã ứng dụng các con Roboot vào lĩnh vực soi cầu..Chỉ có có tin tưởng nhau mới làm nên những điều kỳ diệu. Cơ hội trúng lớn chỉ dành cho những ai biết đầu tư đúng chỗ!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

LƯU Ý

⇒ Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
⇒ Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-06-21
18-06-21Gia Lai: 12,71,
Ninh Thuận: 39,72
Ăn lô 71 Gia Lai,
Ăn lô 39 Ninh Thuận
288
17-06-21Bình Định: 65,37,
Quảng Trị: 65,30,
Quảng Bình: 55,70
Ăn lô 65,37 Bình Định,
Ăn lô 65 Quảng Trị,
Ăn lô 70 Quảng Bình
319
16-06-21Đà Nẵng: 23,24,
Khánh Hòa: 91,74
Ăn lô 23,24 Đà Nẵng,
Ăn lô 74,91 Khánh Hòa
324
15-06-21Đắc Lắc: 79,82,
Quảng Nam: 21,34
Ăn lô 79 Đắc Lắc219
14-06-21TT Huế: 48,62,
Phú Yên: 01,90
Trượt308
13-06-21Kon Tum: 93,01,
Khánh Hòa: 42,07
Ăn lô 93 Kon Tum259
12-06-21Đà Nẵng: 34,72,
Quảng Ngãi: 42,79,
Đắc Nông: 86,72
Ăn lô 72 Đà Nẵng,
Ăn lô 79 Quảng Ngãi,
Ăn lô 86 Đắc Nông
255
11-06-21Gia Lai: 17,26,
Ninh Thuận: 77,20
Ăn lô 17 Gia Lai168
10-06-21Bình Định: 95,21,
Quảng Trị: 48,17,
Quảng Bình: 05,86
Ăn lô 95 Bình Định229
09-06-21Đà Nẵng: 37,28,
Khánh Hòa: 18,47
Ăn lô 28,37 Đà Nẵng,
Ăn lô 18 Khánh Hòa
319
08-06-21Đắc Lắc: 72,90,
Quảng Nam: 05,11
Ăn lô 72,90 Đắc Lắc,
Ăn lô 05 Quảng Nam
271
07-06-21TT Huế: 50,55,
Phú Yên: 81,19
Ăn lô 50 TT Huế,
Ăn lô 19 Phú Yên
133
06-06-21Kon Tum: 08,88,
Khánh Hòa: 32,91
Ăn lô 08 Kon Tum,
Ăn lô 32 Khánh Hòa
182
05-06-21Đà Nẵng: 54,94,
Quảng Ngãi: 38,59,
Đắc Nông: 31,50
Ăn lô 54 Đà Nẵng,
Ăn lô 38,59 Quảng Ngãi,
Ăn lô 50,31 Đắc Nông
288
04-06-21Gia Lai: 82,42,
Ninh Thuận: 61,82
Ăn lô 42 Gia Lai,
Ăn lô 61 Ninh Thuận
292
03-06-21Bình Định: 69,38,
Quảng Trị: 22,33,
Quảng Bình: 23,88
Trượt252
02-06-21Đà Nẵng: 94,98,
Khánh Hòa: 35,42
Ăn lô 98,94 Đà Nẵng288
01-06-21Đắc Lắc: 22,42,
Quảng Nam: 94,32
Ăn lô 94,32 Quảng Nam169
31-05-21TT Huế: 86,67,
Phú Yên: 44,81
Ăn lô 67 TT Huế143
30-05-21Kon Tum: 85,05,
Khánh Hòa: 43,79
Ăn lô 85 Kon Tum,
Ăn lô 79 Khánh Hòa
138
29-05-21Đà Nẵng: 48,85,
Quảng Ngãi: 31,52,
Đắc Nông: 53,22
Ăn lô 48 Đà Nẵng,
Ăn lô 31,52 Quảng Ngãi,
Ăn lô 53 Đắc Nông
288
28-05-21Gia Lai: 37,09,
Ninh Thuận: 48,92
Ăn lô 48 Ninh Thuận206
27-05-21Bình Định: 54,62,
Quảng Trị: 94,87,
Quảng Bình: 65,37
Ăn lô 62,54 Bình Định,
Ăn lô 87 Quảng Trị,
Ăn lô 37,65 Quảng Bình
371
26-05-21Đà Nẵng: 70,07,
Khánh Hòa: 44,10
Ăn lô 70 Đà Nẵng,
Ăn lô 44,10 Khánh Hòa
379
25-05-21Đắc Lắc: 43,22,
Quảng Nam: 98,66
Ăn lô 22 Đắc Lắc,
Ăn lô 66 Quảng Nam
285
24-05-21TT Huế: 40,05,
Phú Yên: 23,24
Ăn lô 40,05 TT Huế168
23-05-21Kon Tum: 37,28,
Khánh Hòa: 00,83
Ăn lô 28,37 Kon Tum223
22-05-21Đà Nẵng: 94,24,
Quảng Ngãi: 17,07,
Đắc Nông: 42,64
Ăn lô 94,24 Đà Nẵng,
Ăn lô 17 Quảng Ngãi,
Ăn lô 42,64 Đắc Nông
211
21-05-21Gia Lai: 77,27,
Ninh Thuận: 71,63
Ăn lô 77,27 Gia Lai,
Ăn lô 71,63 Ninh Thuận
387
20-05-21Bình Định: 55,85,
Quảng Trị: 20,44,
Quảng Bình: 31,92
Trượt291
19-05-21Đà Nẵng: 54,14,
Khánh Hòa: 32,63
Ăn lô 54 Đà Nẵng,
Ăn lô 32,63 Khánh Hòa
291
18-05-21Đắc Lắc: 55,41,
Quảng Nam: 45,89
Ăn lô 45 Quảng Nam342
17-05-21TT Huế: 02,38,
Phú Yên: 83,41
Ăn lô 02 TT Huế,
Ăn lô 83,41 Phú Yên
285
16-05-21Kon Tum: 69,11,
Khánh Hòa: 24,68
Ăn lô 69 Kon Tum,
Ăn lô 24 Khánh Hòa
155
15-05-21Đà Nẵng: 17,48,
Quảng Ngãi: 79,59,
Đắc Nông: 19,64
Ăn lô 48 Đà Nẵng,
Ăn lô 79 Quảng Ngãi,
Ăn lô 19 Đắc Nông
200
14-05-21Gia Lai: 67,43,
Ninh Thuận: 49,55
Ăn lô 67 Gia Lai,
Ăn lô 55 Ninh Thuận
185
13-05-21Bình Định: 11,03,
Quảng Trị: 05,73,
Quảng Bình: 14,44
Ăn lô 11 Bình Định259
12-05-21Đà Nẵng: 60,08,
Khánh Hòa: 57,26
Ăn lô 08,60 Đà Nẵng,
Ăn lô 26,57 Khánh Hòa
107
11-05-21Đắc Lắc: 38,99,
Quảng Nam: 60,10
Ăn lô 99,38 Đắc Lắc,
Ăn lô 60 Quảng Nam
288
10-05-21TT Huế: 02,20,
Phú Yên: 20,23
Ăn lô 20 Phú Yên351
09-05-21Kon Tum: 10,73,
Khánh Hòa: 96,01
Trượt205
08-05-21Đà Nẵng: 71,89,
Quảng Ngãi: 36,86,
Đắc Nông: 71,21
Ăn lô 36 Quảng Ngãi280
07-05-21Gia Lai: 36,54,
Ninh Thuận: 26,32
Trượt320
06-05-21Bình Định: 51,00,
Quảng Trị: 13,10,
Quảng Bình: 17,88
Ăn lô 51 Bình Định,
Ăn lô 13,10 Quảng Trị,
Ăn lô 88 Quảng Bình
299
05-05-21Đà Nẵng: 63,20,
Khánh Hòa: 53,29
Ăn lô 53,29 Khánh Hòa363
04-05-21Đắc Lắc: 09,18,
Quảng Nam: 66,89
Ăn lô 18,09 Đắc Lắc,
Ăn lô 89,66 Quảng Nam
284
03-05-21TT Huế: 21,92,
Phú Yên: 70,90
Ăn lô 21 TT Huế,
Ăn lô 90 Phú Yên
233
02-05-21Kon Tum: 57,63,
Khánh Hòa: 00,14
Trượt157
01-05-21Đà Nẵng: 40,55,
Quảng Ngãi: 65,77,
Đắc Nông: 72,10
Ăn lô 40 Đà Nẵng,
Ăn lô 65 Quảng Ngãi,
Ăn lô 10,72 Đắc Nông
293
30-04-21Gia Lai: 25,20,
Ninh Thuận: 52,48
Ăn lô 25 Gia Lai,
Ăn lô 48 Ninh Thuận
300
29-04-21Bình Định: 87,10,
Quảng Trị: 60,95,
Quảng Bình: 08,04
Ăn lô 87,10 Bình Định,
Ăn lô 60 Quảng Trị,
Ăn lô 08,04 Quảng Bình
315
28-04-21Đà Nẵng: 24,94,
Khánh Hòa: 43,90
Ăn lô 24 Đà Nẵng,
Ăn lô 90,43 Khánh Hòa
324
27-04-21Đắc Lắc: 74,04,
Quảng Nam: 77,42
Ăn lô 04 Đắc Lắc330
26-04-21TT Huế: 48,38,
Phú Yên: 85,98
Ăn lô 48 TT Huế319
25-04-21Kon Tum: 29,03,
Khánh Hòa: 68,01
Ăn lô 29 Kon Tum,
Ăn lô 68 Khánh Hòa
253
22-04-21Bình Định: 29,88,
Quảng Trị: 17,88,
Quảng Bình: 28,45
Ăn lô 29 Bình Định,
Ăn lô 28,45 Quảng Bình
292
21-04-21Đà Nẵng: 75,53,
Khánh Hòa: 66,37
Ăn lô 75,53 Đà Nẵng321
20-04-21Đắc Lắc: 14,80,
Quảng Nam: 42,38
Ăn lô 80 Đắc Lắc183
19-04-21TT Huế: 25,17,
Phú Yên: 65,60
Trượt292
18-04-21Kon Tum: 27,73,
Khánh Hòa: 39,07
Ăn lô 39 Khánh Hòa224
17-04-21Đà Nẵng: 25,31,
Quảng Ngãi: 54,88,
Đắc Nông: 32,33
Ăn lô 88 Quảng Ngãi189
16-04-21Gia Lai: 68,41,
Ninh Thuận: 67,12
Ăn lô 67 Ninh Thuận312
15-04-21Bình Định: 81,83,
Quảng Trị: 99,48,
Quảng Bình: 55,72
Ăn lô 55 Quảng Bình256
14-04-21Đà Nẵng: 14,64,
Khánh Hòa: 05,96
Ăn lô 14 Đà Nẵng,
Ăn lô 96,05 Khánh Hòa
327
13-04-21Đắc Lắc: 67,01,
Quảng Nam: 34,54
Ăn lô 67 Đắc Lắc,
Ăn lô 34 Quảng Nam
252
12-04-21TT Huế: 86,96,
Phú Yên: 67,95
Ăn lô 96 TT Huế107
11-04-21Kon Tum: 49,22,
Khánh Hòa: 34,04
Trượt203
10-04-21Đà Nẵng: 52,63,
Quảng Ngãi: 06,75,
Đắc Nông: 12,68
Ăn lô 52,63 Đà Nẵng,
Ăn lô 75,06 Quảng Ngãi,
Ăn lô 68 Đắc Nông
229
09-04-21Gia Lai: 85,90,
Ninh Thuận: 76,49
Ăn lô 85 Gia Lai,
Ăn lô 76 Ninh Thuận
255
08-04-21Bình Định: 39,84,
Quảng Trị: 32,50,
Quảng Bình: 48,99
Ăn lô 99 Quảng Bình240
07-04-21Đà Nẵng: 53,47,
Khánh Hòa: 50,53
Ăn lô 50,53 Khánh Hòa388
06-04-21Đắc Lắc: 99,11,
Quảng Nam: 17,02
Ăn lô 99 Đắc Lắc,
Ăn lô 17 Quảng Nam
251
05-04-21TT Huế: 33,25,
Phú Yên: 33,42
Trượt264
04-04-21Kon Tum: 60,34,
Khánh Hòa: 59,44
Ăn lô 60 Kon Tum,
Ăn lô 59 Khánh Hòa
334
03-04-21Đà Nẵng: 45,22,
Quảng Ngãi: 14,34,
Đắc Nông: 07,33
Ăn lô 45 Đà Nẵng,
Ăn lô 14 Quảng Ngãi,
Ăn lô 33,07 Đắc Nông
238
02-04-21Gia Lai: 27,60,
Ninh Thuận: 80,26
Ăn lô 27 Gia Lai230