Song Thủ Lô Cao Cấp Đài Miền Trung

Chúng tôi đã ứng dụng các con Roboot vào lĩnh vực soi cầu..Chỉ có có tin tưởng nhau mới làm nên những điều kỳ diệu. Cơ hội trúng lớn chỉ dành cho những ai biết đầu tư đúng chỗ!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

LƯU Ý

⇒ Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
⇒ Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
15-08-20
14-08-20Gia Lai: 76,86,
Ninh Thuận: 12,18
Ăn lô 18,12 Ninh Thuận256
13-08-20Bình Định: 91,83,
Quảng Trị: 03,05,
Quảng Bình: 08,22
Ăn lô 83 Bình Định287
12-08-20Đà Nẵng: 21,32,
Khánh Hòa: 95,00
Ăn lô 21 Đà Nẵng,
Ăn lô 95 Khánh Hòa
182
11-08-20Đắc Lắc: 77,83,
Quảng Nam: 72,82
Ăn lô 83 Đắc Lắc,
Ăn lô 72 Quảng Nam
183
10-08-20TT Huế: 88,54,
Phú Yên: 34,71
Ăn lô 54 TT Huế244
09-08-20Kon Tum: 99,39,
Khánh Hòa: 33,14
Ăn lô 39 Kon Tum,
Ăn lô 33,14 Khánh Hòa
312
08-08-20Đà Nẵng: 70,47,
Quảng Ngãi: 18,64,
Đắc Nông: 98,82
Trượt274
07-08-20Gia Lai: 36,93,
Ninh Thuận: 48,03
Ăn lô 93,36 Gia Lai270
06-08-20Bình Định: 63,65,
Quảng Trị: 38,49,
Quảng Bình: 40,26
Ăn lô 63 Bình Định,
Ăn lô 49,38 Quảng Trị
276
05-08-20Đà Nẵng: 22,03,
Khánh Hòa: 99,42
Ăn lô 99 Khánh Hòa281
04-08-20Đắc Lắc: 04,40,
Quảng Nam: 77,90
Ăn lô 04,40 Đắc Lắc,
Ăn lô 77 Quảng Nam
231
03-08-20TT Huế: 01,84,
Phú Yên: 91,05
Ăn lô 01,84 TT Huế134
02-08-20Kon Tum: 07,06,
Khánh Hòa: 58,04
Ăn lô 07 Kon Tum,
Ăn lô 04 Khánh Hòa
205
01-08-20Đà Nẵng: 55,47,
Quảng Ngãi: 96,58,
Đắc Nông: 96,85
Ăn lô 55 Đà Nẵng,
Ăn lô 85 Đắc Nông
265
31-07-20Gia Lai: 62,03,
Ninh Thuận: 67,28
Ăn lô 62 Gia Lai,
Ăn lô 28 Ninh Thuận
332
30-07-20Bình Định: 68,25,
Quảng Trị: 93,80,
Quảng Bình: 31,95
Ăn lô 25 Bình Định,
Ăn lô 80,93 Quảng Trị,
Ăn lô 31 Quảng Bình
299
29-07-20Đà Nẵng: 10,80,
Khánh Hòa: 15,33
Ăn lô 10 Đà Nẵng,
Ăn lô 15 Khánh Hòa
380
28-07-20Đắc Lắc: 75,49,
Quảng Nam: 64,71
Ăn lô 75 Đắc Lắc,
Ăn lô 64 Quảng Nam
215
27-07-20TT Huế: 03,35,
Phú Yên: 09,97
Ăn lô 35 TT Huế266
26-07-20Kon Tum: 30,27,
Khánh Hòa: 54,14
Ăn lô 30 Kon Tum317
25-07-20Đà Nẵng: 53,15,
Quảng Ngãi: 79,76,
Đắc Nông: 04,88
Ăn lô 53,15 Đà Nẵng,
Ăn lô 76 Quảng Ngãi,
Ăn lô 04 Đắc Nông
217
24-07-20Gia Lai: 84,85,
Ninh Thuận: 35,64
Ăn lô 84 Gia Lai321
23-07-20Bình Định: 12,00,
Quảng Trị: 90,93,
Quảng Bình: 51,92
Ăn lô 00,12 Bình Định,
Ăn lô 90,93 Quảng Trị,
Ăn lô 92,51 Quảng Bình
198
22-07-20Đà Nẵng: 85,58,
Khánh Hòa: 39,56
Ăn lô 85,58 Đà Nẵng,
Ăn lô 39,56 Khánh Hòa
174
21-07-20Đắc Lắc: 26,12,
Quảng Nam: 58,06
Trượt236
20-07-20TT Huế: 44,31,
Phú Yên: 04,25
Ăn lô 44 TT Huế,
Ăn lô 04 Phú Yên
304
19-07-20Kon Tum: 91,38,
Khánh Hòa: 84,91
Ăn lô 38,91 Kon Tum,
Ăn lô 84,91 Khánh Hòa
315
18-07-20Đà Nẵng: 42,34,
Quảng Ngãi: 71,92,
Đắc Nông: 36,22
Ăn lô 22 Đắc Nông227
17-07-20Gia Lai: 38,08,
Ninh Thuận: 49,91
Ăn lô 38 Gia Lai,
Ăn lô 49 Ninh Thuận
292
16-07-20Bình Định: 62,14,
Quảng Trị: 38,21,
Quảng Bình: 57,84
Ăn lô 62,14 Bình Định,
Ăn lô 38 Quảng Trị,
Ăn lô 57 Quảng Bình
299
15-07-20Đà Nẵng: 89,19,
Khánh Hòa: 13,56
Ăn lô 89 Đà Nẵng333
14-07-20Đắc Lắc: 66,61,
Quảng Nam: 39,79
Ăn lô 39 Quảng Nam357
13-07-20TT Huế: 27,66,
Phú Yên: 65,36
Ăn lô 36 Phú Yên117
12-07-20Kon Tum: 64,30,
Khánh Hòa: 08,46
Ăn lô 08 Khánh Hòa332
11-07-20Đà Nẵng: 93,51,
Quảng Ngãi: 46,15,
Đắc Nông: 66,27
Ăn lô 93 Đà Nẵng,
Ăn lô 46,15 Quảng Ngãi,
Ăn lô 27 Đắc Nông
319
10-07-20Gia Lai: 95,36,
Ninh Thuận: 51,36
Ăn lô 95 Gia Lai,
Ăn lô 51 Ninh Thuận
269
09-07-20Bình Định: 83,09,
Quảng Trị: 09,48,
Quảng Bình: 42,27
Trượt177
08-07-20Đà Nẵng: 06,49,
Khánh Hòa: 12,63
Ăn lô 49 Đà Nẵng,
Ăn lô 12 Khánh Hòa
295
07-07-20Đắc Lắc: 04,36,
Quảng Nam: 74,23
Trượt215
06-07-20TT Huế: 29,08,
Phú Yên: 66,65
Ăn lô 29 TT Huế198
05-07-20Kon Tum: 49,25,
Khánh Hòa: 99,83
Ăn lô 49,25 Kon Tum,
Ăn lô 83,99 Khánh Hòa
177
04-07-20Đà Nẵng: 05,20,
Quảng Ngãi: 20,36,
Đắc Nông: 70,91
Ăn lô 05 Đà Nẵng,
Ăn lô 20 Quảng Ngãi,
Ăn lô 91,70 Đắc Nông
121
03-07-20Gia Lai: 99,20,
Ninh Thuận: 42,62
Trượt323
02-07-20Bình Định: 76,03,
Quảng Trị: 17,36,
Quảng Bình: 98,66
Ăn lô 03 Bình Định,
Ăn lô 17 Quảng Trị
342
01-07-20Đà Nẵng: 41,61,
Khánh Hòa: 41,45
Ăn lô 41,61 Đà Nẵng,
Ăn lô 41 Khánh Hòa
185
30-06-20Đắc Lắc: 99,57,
Quảng Nam: 52,48
Ăn lô 48 Quảng Nam249
29-06-20TT Huế: 78,94,
Phú Yên: 92,65
Ăn lô 94 TT Huế241
28-06-20Kon Tum: 78,09,
Khánh Hòa: 01,31
Ăn lô 78 Kon Tum,
Ăn lô 01 Khánh Hòa
269
27-06-20Đà Nẵng: 70,47,
Quảng Ngãi: 48,58,
Đắc Nông: 34,38
Ăn lô 48 Quảng Ngãi,
Ăn lô 34,38 Đắc Nông
308
26-06-20Gia Lai: 38,30,
Ninh Thuận: 24,52
Trượt212
25-06-20Bình Định: 75,85,
Quảng Trị: 97,17,
Quảng Bình: 84,20
Ăn lô 97,17 Quảng Trị154
24-06-20Đà Nẵng: 83,06,
Khánh Hòa: 76,82
Ăn lô 06,83 Đà Nẵng,
Ăn lô 76,82 Khánh Hòa
131
23-06-20Đắc Lắc: 57,18,
Quảng Nam: 46,60
Ăn lô 57 Đắc Lắc,
Ăn lô 46 Quảng Nam
246
22-06-20TT Huế: 20,31,
Phú Yên: 86,33
Ăn lô 20,31 TT Huế,
Ăn lô 86 Phú Yên
250
21-06-20Kon Tum: 94,11,
Khánh Hòa: 39,94
Ăn lô 94,11 Kon Tum,
Ăn lô 39 Khánh Hòa
216
20-06-20Đà Nẵng: 44,94,
Quảng Ngãi: 67,76,
Đắc Nông: 52,34
Ăn lô 44 Đà Nẵng,
Ăn lô 34,52 Đắc Nông
212
19-06-20Gia Lai: 13,41,
Ninh Thuận: 93,29
Ăn lô 13 Gia Lai,
Ăn lô 29 Ninh Thuận
149
18-06-20Bình Định: 07,36,
Quảng Trị: 31,74,
Quảng Bình: 98,77
Ăn lô 07 Bình Định278
17-06-20Đà Nẵng: 12,31,
Khánh Hòa: 89,67
Ăn lô 89,67 Khánh Hòa311
16-06-20Đắc Lắc: 80,34,
Quảng Nam: 71,29
Ăn lô 80 Đắc Lắc,
Ăn lô 29,71 Quảng Nam
126
15-06-20TT Huế: 07,11,
Phú Yên: 38,57
Ăn lô 57 Phú Yên151
14-06-20Kon Tum: 33,75,
Khánh Hòa: 16,82
Ăn lô 82,16 Khánh Hòa313
13-06-20Đà Nẵng: 05,85,
Quảng Ngãi: 55,29,
Đắc Nông: 03,29
Ăn lô 85 Đà Nẵng,
Ăn lô 55 Quảng Ngãi,
Ăn lô 03 Đắc Nông
248
12-06-20Gia Lai: 06,22,
Ninh Thuận: 58,25
Ăn lô 06 Gia Lai,
Ăn lô 25,58 Ninh Thuận
339
11-06-20Bình Định: 80,61,
Quảng Trị: 41,87,
Quảng Bình: 26,85
Ăn lô 61,80 Bình Định,
Ăn lô 41 Quảng Trị,
Ăn lô 85 Quảng Bình
135
10-06-20Đà Nẵng: 18,08,
Khánh Hòa: 60,87
Ăn lô 18 Đà Nẵng,
Ăn lô 87 Khánh Hòa
331
09-06-20Đắc Lắc: 00,26,
Quảng Nam: 65,00
Ăn lô 00,26 Đắc Lắc344
08-06-20TT Huế: 79,81,
Phú Yên: 19,73
Trượt332
07-06-20Kon Tum: 39,65,
Khánh Hòa: 98,06
Ăn lô 39 Kon Tum,
Ăn lô 98 Khánh Hòa
319
06-06-20Đà Nẵng: 70,47,
Quảng Ngãi: 15,82,
Đắc Nông: 56,19
Ăn lô 15 Quảng Ngãi268
05-06-20Gia Lai: 88,79,
Ninh Thuận: 66,03
Ăn lô 79 Gia Lai188
04-06-20Bình Định: 69,83,
Quảng Trị: 65,34,
Quảng Bình: 49,43
Ăn lô 69 Bình Định,
Ăn lô 65 Quảng Trị,
Ăn lô 43 Quảng Bình
280
03-06-20Đà Nẵng: 60,49,
Khánh Hòa: 21,92
Ăn lô 60 Đà Nẵng,
Ăn lô 92 Khánh Hòa
306
02-06-20Đắc Lắc: 08,80,
Quảng Nam: 25,75
Trượt363
01-06-20TT Huế: 01,84,
Phú Yên: 75,25
Ăn lô 01 TT Huế,
Ăn lô 75 Phú Yên
254
31-05-20Kon Tum: 35,93,
Khánh Hòa: 77,51
Trượt118
30-05-20Đà Nẵng: 35,69,
Quảng Ngãi: 55,69,
Đắc Nông: 03,88
Ăn lô 35 Đà Nẵng,
Ăn lô 03 Đắc Nông
267
29-05-20Ninh Thuận: 09,34,
Gia Lai: 31,22
Ăn lô 22,31 Gia Lai328
28-05-20Bình Định: 53,97,
Quảng Trị: 96,22,
Quảng Bình: 60,24
Ăn lô 22,96 Quảng Trị,
Ăn lô 60 Quảng Bình
319
27-05-20Đà Nẵng: 99,57,
Khánh Hòa: 41,86
Trượt253
26-05-20Đắc Lắc: 81,32,
Quảng Nam: 52,07
Trượt210
25-05-20TT Huế: 18,31,
Phú Yên: 02,67
Ăn lô 18 TT Huế186
24-05-20Kon Tum: 53,59,
Khánh Hòa: 10,83
Trượt256
23-05-20Đà Nẵng: 55,82,
Quảng Ngãi: 47,11,
Đắc Nông: 15,09
Ăn lô 15 Đắc Nông243
22-05-20Gia Lai: 04,64,
Ninh Thuận: 78,89
Ăn lô 04,64 Gia Lai,
Ăn lô 89,78 Ninh Thuận
224
21-05-20Bình Định: 71,75,
Quảng Trị: 30,38,
Quảng Bình: 51,87
Ăn lô 71 Bình Định,
Ăn lô 30 Quảng Trị
195
20-05-20Đà Nẵng: 90,99,
Khánh Hòa: 32,45
Ăn lô 90 Đà Nẵng,
Ăn lô 45,32 Khánh Hòa
189