Đề Đầu Đuôi Cao Cấp Đài Miền Trung

Nếu trên tay đã có số để đánh những vẫn chưa yên tâm tuyệt đối. Cầu Đầu đuôi giúp bạn củng cố thêm Niềm tin cho mình..Nếu bạn đánh lớn đừng tiếc 1 số tiền nhỏ mà bỏ qua cơ hội PHÁT TÀI hôm nay.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

LƯU Ý

⇒ Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
⇒ Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 450,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-05
26-05Thừa Thiên Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Kon Tum
25-05Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trượt
24-05Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt
23-05Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trượt
22-05Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng
21-05Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc
20-05Thừa Thiên Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Thừa Thiên Huế
19-05Thừa Thiên Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trượt
18-05Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi
17-05Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
16-05Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trượt
15-05Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
14-05Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trượt
13-05Thừa Thiên Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
12-05Thừa Thiên Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
11-05Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trượt
10-05Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trượt
09-05Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định
08-05Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Đà Nẵng
07-05Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
06-05Thừa Thiên Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trượt
05-05Thừa Thiên Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
04-05Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trượt
03-05Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
02-05Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Bình Định
01-05Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Đà Nẵng
30-04Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trượt
29-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trượt
28-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum
27-04Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
26-04Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Gia Lai
Trúng đuôi 9 Ninh Thuận
25-04Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
24-04Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
23-04Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trượt
22-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Thừa Thiên Huế
21-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Thừa Thiên Huế
Trúng đầu 9 Kon Tum
20-04Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt
19-04Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
18-04Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trượt
17-04Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng
16-04Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc
15-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt
14-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Thừa Thiên Huế
Trúng đầu 2 Kon Tum
13-04Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trượt