Đề Đầu Đuôi Cao Cấp Đài Miền Trung

Nếu trên tay đã có số để đánh những vẫn chưa yên tâm tuyệt đối. Cầu Đầu đuôi giúp bạn củng cố thêm Niềm tin cho mình..Nếu bạn đánh lớn đừng tiếc 1 số tiền nhỏ mà bỏ qua cơ hội PHÁT TÀI hôm nay.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

LƯU Ý

⇒ Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
⇒ Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 450,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-09-23
29-09-23Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận,
Trúng Đặc Biệt Gia Lai
147
28-09-23Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trượt124
27-09-23Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Khánh Hòa,
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng
42
26-09-23Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trượt71
25-09-23Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Phú Yên,
Trúng Đặc Biệt TT Huế
160
24-09-23Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa101
23-09-23Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đắc Nông,
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng
147
22-09-23Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trượt203
21-09-23Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đuôi 2 Bình Định
179
20-09-23Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trượt239
19-09-23Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Quảng Nam,
Trúng đầu 8 Đắc Lắc
101
18-09-23Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trượt181
17-09-23Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Khánh Hòa,
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 7
189
16-09-23Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt110
15-09-23Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Ninh Thuận201
14-09-23Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Bình Định111
13-09-23Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Khánh Hòa,
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng
148
12-09-23Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đắc Lắc63
11-09-23Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trượt143
10-09-23Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 6
191
09-09-23Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trượt127
08-09-23Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận,
Trúng Đặc Biệt Gia Lai
43
07-09-23Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định243
06-09-23Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Khánh Hòa,
Trúng đầu 0 Đà Nẵng
175
05-09-23Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam146
04-09-23Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Phú Yên95
03-09-23Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trượt311
02-09-23Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi157
01-09-23Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận,
Trúng Đặc Biệt Gia Lai
222
31-08-23Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Quảng Bình,
Trúng đuôi 5 Bình Định
184
30-08-23Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trượt21
29-08-23Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Đắc Lắc105
28-08-23Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trượt194
27-08-23Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trượt230
26-08-23Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trượt160
25-08-23Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Ninh Thuận,
Trúng Đặc Biệt Gia Lai
224
24-08-23Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị136
23-08-23Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Khánh Hòa111
22-08-23Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trượt125
21-08-23Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trượt219
20-08-23Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Kon Tum321
19-08-23Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông163
18-08-23Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trượt165
17-08-23Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Bình Định
167
16-08-23Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa154
15-08-23Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trượt66
14-08-23Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Phú Yên82
13-08-23Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 272
12-08-23Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi126
11-08-23Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trượt161
10-08-23Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình,
Trúng đầu 5 Bình Định
109
09-08-23Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trượt132
08-08-23Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trượt242
07-08-23Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trượt151
06-08-23Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Kon Tum343
05-08-23Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi248
04-08-23Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trượt174
03-08-23Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trượt138
02-08-23Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa,
Trúng đầu 2 Đà Nẵng
65
01-08-23Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trượt245
31-07-23Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trượt223
30-07-23Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt305
29-07-23Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Đắc Nông73
28-07-23Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận203
27-07-23Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Quảng Bình171
26-07-23Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trượt95
25-07-23Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam41
24-07-23Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trượt119
23-07-23Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trượt254
22-07-23Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Đắc Nông,
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng
151
21-07-23Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Ninh Thuận,
Trúng đuôi 9 Gia Lai
204
20-07-23Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trượt62
19-07-23Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng179
18-07-23Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trượt168
17-07-23Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 TT Huế212
16-07-23Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt
135
15-07-23Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi163
14-07-23Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt281
13-07-23Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trượt210
12-07-23Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa,
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng
231
11-07-23Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
228
10-07-23Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Phú Yên153