Song Thủ Lô Cao Cấp Đài Miền Trung

Chúng tôi đã ứng dụng các con Roboot vào lĩnh vực soi cầu..Chỉ có có tin tưởng nhau mới làm nên những điều kỳ diệu. Cơ hội trúng lớn chỉ dành cho những ai biết đầu tư đúng chỗ!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

LƯU Ý

⇒ Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
⇒ Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-02-23
03-02-23Gia Lai: 49,32,
Ninh Thuận: 24,73
Trượt204
02-02-23Bình Định: 89,42,
Quảng Trị: 76,94,
Quảng Bình: 54,01
Ăn lô 42,89 Bình Định,
Ăn lô 76,94 Quảng Trị,
Ăn lô 01 Quảng Bình
263
01-02-23Đà Nẵng: 30,60,
Khánh Hòa: 05,52
Trượt232
31-01-23Đắc Lắc: 49,57,
Quảng Nam: 49,71
Ăn lô 49 Đắc Lắc251
30-01-23TT Huế: 99,15,
Phú Yên: 38,44
Ăn lô 15 TT Huế,
Ăn lô 38 Phú Yên
283
29-01-23: 81,24,
Kon Tum: 17,71,
Khánh Hòa: 87,54
Ăn lô 71 Kon Tum,
Ăn lô 87 Khánh Hòa
515
28-01-23Đà Nẵng: 28,79,
Quảng Ngãi: 17,60,
Đắc Nông: 02,05
Ăn lô 17 Quảng Ngãi199
27-01-23Gia Lai: 59,84,
Ninh Thuận: 60,72
Ăn lô 59,84 Gia Lai206
26-01-23Bình Định: 48,73,
Quảng Trị: 57,18,
Quảng Bình: 73,12
Ăn lô 73,48 Bình Định,
Ăn lô 57,18 Quảng Trị
188
25-01-23Đà Nẵng: 19,43,
Khánh Hòa: 42,26
Ăn lô 19,43 Đà Nẵng137
23-01-23TT Huế: 31,03Ăn lô 03 TT Huế162
22-01-23: 39,50,
Kon Tum: 53,90,
Khánh Hòa: 37,78
Ăn lô 50 ,
Ăn lô 53 Kon Tum,
Ăn lô 78 Khánh Hòa
444
21-01-23Đà Nẵng: 52,93,
Quảng Ngãi: 27,06,
Đắc Nông: 65,47
Ăn lô 27,06 Quảng Ngãi,
Ăn lô 65,47 Đắc Nông
173
20-01-23Gia Lai: 78,62,
Ninh Thuận: 99,83
Ăn lô 62 Gia Lai,
Ăn lô 99,83 Ninh Thuận
244
19-01-23Bình Định: 57,15,
Quảng Trị: 62,01,
Quảng Bình: 93,65
Trượt234
18-01-23Đà Nẵng: 87,98,
Khánh Hòa: 44,62
Ăn lô 62 Khánh Hòa208
17-01-23Đắc Lắc: 28,75,
Quảng Nam: 86,16
Ăn lô 16 Quảng Nam197
16-01-23TT Huế: 87,52,
Phú Yên: 61,88
Ăn lô 52 TT Huế,
Ăn lô 88 Phú Yên
233
15-01-23: 56,08,
Kon Tum: 78,62,
Khánh Hòa: 65,55
Ăn lô 78 Kon Tum,
Ăn lô 55 Khánh Hòa
470
14-01-23Đà Nẵng: 58,97,
Quảng Ngãi: 96,85,
Đắc Nông: 42,86
Ăn lô 97 Đà Nẵng228
13-01-23Gia Lai: 50,03,
Ninh Thuận: 94,34
Trượt216
12-01-23Bình Định: 14,16,
Quảng Trị: 38,17,
Quảng Bình: 06,55
Ăn lô 16 Bình Định,
Ăn lô 17 Quảng Trị
184
11-01-23Đà Nẵng: 14,83,
Khánh Hòa: 81,48
Ăn lô 81,48 Khánh Hòa222
10-01-23Đắc Lắc: 82,03,
Quảng Nam: 28,45
Ăn lô 03 Đắc Lắc,
Ăn lô 45,28 Quảng Nam
229
09-01-23TT Huế: 38,27,
Phú Yên: 41,83
Trượt265
08-01-23: 69,00,
Kon Tum: 37,71,
Khánh Hòa: 28,24
Ăn lô 37 Kon Tum,
Ăn lô 24 Khánh Hòa
247
07-01-23Đà Nẵng: 75,56,
Quảng Ngãi: 69,04,
Đắc Nông: 76,98
Ăn lô 75,56 Đà Nẵng,
Ăn lô 69 Quảng Ngãi,
Ăn lô 76,98 Đắc Nông
347
06-01-23Gia Lai: 03,00,
Ninh Thuận: 03,94
Ăn lô 00 Gia Lai,
Ăn lô 03 Ninh Thuận
287
05-01-23Bình Định: 00,69,
Quảng Trị: 86,37,
Quảng Bình: 38,91
Ăn lô 86,37 Quảng Trị,
Ăn lô 91 Quảng Bình
238
04-01-23Đà Nẵng: 84,11,
Khánh Hòa: 23,10
Ăn lô 11 Đà Nẵng,
Ăn lô 23 Khánh Hòa
298
03-01-23Đắc Lắc: 25,93,
Quảng Nam: 63,04
Ăn lô 63 Quảng Nam231
02-01-23TT Huế: 90,97,
Phú Yên: 31,48
Ăn lô 31,48 Phú Yên230
01-01-23: 33,89,
Kon Tum: 53,77,
Khánh Hòa: 84,16
Ăn lô 33 ,
Ăn lô 77,53 Kon Tum,
Ăn lô 16 Khánh Hòa
303
31-12-22Đà Nẵng: 28,55,
Quảng Ngãi: 00,56,
Đắc Nông: 90,15
Ăn lô 28 Đà Nẵng,
Ăn lô 15,90 Đắc Nông
287
30-12-22Gia Lai: 48,78,
Ninh Thuận: 45,92
Trượt290
29-12-22Bình Định: 32,72,
Quảng Trị: 82,63,
Quảng Bình: 93,71
Ăn lô 72 Bình Định,
Ăn lô 63,82 Quảng Trị
220
28-12-22Đà Nẵng: 86,89,
Khánh Hòa: 27,57
Ăn lô 86 Đà Nẵng,
Ăn lô 27 Khánh Hòa
250
27-12-22Đắc Lắc: 40,36,
Quảng Nam: 42,79
Ăn lô 36 Đắc Lắc,
Ăn lô 79,42 Quảng Nam
206
26-12-22TT Huế: 36,43,
Phú Yên: 34,97
Ăn lô 43 TT Huế205
25-12-22: 39,79,
Kon Tum: 87,84,
Khánh Hòa: 95,42
Ăn lô 79 ,
Ăn lô 87 Kon Tum,
Ăn lô 42 Khánh Hòa
385
24-12-22Đà Nẵng: 81,27,
Quảng Ngãi: 02,59,
Đắc Nông: 67,52
Ăn lô 27 Đà Nẵng,
Ăn lô 52,67 Đắc Nông
311
23-12-22Gia Lai: 02,88,
Ninh Thuận: 03,22
Ăn lô 03,22 Ninh Thuận238
22-12-22Bình Định: 11,10,
Quảng Trị: 19,04,
Quảng Bình: 18,65
Ăn lô 11 Bình Định,
Ăn lô 19 Quảng Trị
285
21-12-22Đà Nẵng: 77,70,
Khánh Hòa: 37,88
Ăn lô 70 Đà Nẵng,
Ăn lô 88 Khánh Hòa
233
20-12-22Đắc Lắc: 14,85,
Quảng Nam: 88,48
Trượt265
19-12-22TT Huế: 98,47,
Phú Yên: 96,54
Ăn lô 47,98 TT Huế,
Ăn lô 54,96 Phú Yên
331
18-12-22: 16,37,
Kon Tum: 38,57,
Khánh Hòa: 44,74
Trượt358
17-12-22Đà Nẵng: 77,24,
Quảng Ngãi: 33,49,
Đắc Nông: 96,37
Ăn lô 77,24 Đà Nẵng,
Ăn lô 37,96 Đắc Nông
232
16-12-22Gia Lai: 12,52,
Ninh Thuận: 66,58
Ăn lô 52 Gia Lai,
Ăn lô 66 Ninh Thuận
359
15-12-22Bình Định: 35,45,
Quảng Trị: 37,92,
Quảng Bình: 96,36
Ăn lô 45 Bình Định135
14-12-22Đà Nẵng: 59,01,
Khánh Hòa: 48,71
Ăn lô 01 Đà Nẵng,
Ăn lô 71 Khánh Hòa
297
13-12-22Đắc Lắc: 90,09,
Quảng Nam: 64,44
Ăn lô 64,44 Quảng Nam270
12-12-22TT Huế: 56,77,
Phú Yên: 12,63
Ăn lô 56 TT Huế311
11-12-22Kon Tum: 96,52,
Khánh Hòa: 32,61
Trượt221
10-12-22Đà Nẵng: 94,52,
Quảng Ngãi: 55,00,
Đắc Nông: 26,43
Trượt268
09-12-22Gia Lai: 08,98,
Ninh Thuận: 67,46
Trượt287
08-12-22Bình Định: 07,69,
Quảng Trị: 48,26,
Quảng Bình: 41,09
Ăn lô 07 Bình Định,
Ăn lô 41,09 Quảng Bình
277
07-12-22Đà Nẵng: 03,30,
Khánh Hòa: 93,16
Ăn lô 03 Đà Nẵng,
Ăn lô 16 Khánh Hòa
305
06-12-22Đắc Lắc: 34,60,
Quảng Nam: 93,59
Ăn lô 93 Quảng Nam221